Czyszczenie okien nieotwieranych

Mycie okien nieotwieranych w jednym z urzędów w Katowicach.