Mycie elewacji

Mycie ciśnieniowe dachów, elewacji, kostki brukowej. Mycie gorącą wodą, usuwanie glona, zabrudzeń atmosferycznych, doczyszczanie graffiti