Mycie okien wewnątrz hali

Z wykorzystaniem technik dostępu linowego umyliśmy okna znajdujące się wewnątrz hali warsztatowej.